اتوماسيون دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
 
  نام كاربري
  رمز عبور
عدد تصویر


 
   
         
قابل توجه کليه اساتيد و دانشجويان گرامي:پخت موقع امتحانات بصورت آزادحساب ميگرددهرپرس2000تومان... لطفا قبل از ورود به سامانه رزرو غذا متن ذيل مطالعه گردد. 1----- در اين سامانه در قسمت نام کاربري( شماره دانشجويي) رمز عبور عدد يک(1) را وارد نموده و وارد سامانه رزرو غذا گرديد.ضمنا مي توانيد بعد از ورود به سامانه رمز عبور خود را تغيير دهيد. 2----- جهت دريافت کارت تغذيه ( اتوماسيون) به ساختمان اداري آقاي مهرداد کرمي اتاق (308) مراجعه نموده و براي فعال کردن کارت خود به سلف رجوع نماييد. 3----- براي رزرو غذا از يک هفته قبل و براي حذف غذا 72 ساعت قبل اقدام نماييد . 4----- درصورت رزرو غذا و عدم استفاده مبلغ ازموجودي کسرميگردد ...توزيع غذاازساعت12الي13/45دقيقه ميباشددرصورت ديررسيدن درغيرازوقت معيين غذانميباشد 5----دانشجويان گرامي ميتوانندبعدازورودبه سامانه درقسمت افزايش اعتبار کليک کرده کارت خودراشارژ نموده و غذا رزروکرده منتظرغذاي اضطراري نباشيد. 6----درصورتيکه به سايت دسترس نداشته باشيدجهت شارژکارت خودبه بانک ملي شعبه دانشگاه (شماره حساب0103008302008شناسه200874)مراجعه کنيدبه شماره حساب سلف واريزکنيدفيش واريزي راتحويل سلف داده شود . 7-----کساني که سايت دسترسي ندارنديادررزروغذامشکل دارندمشخصات نام نام خانوادگي شماره دانشجويي (09017412052)پيامک دهيدفقط دروقت اداري پيام دهيد... 8----- با سپاس از همه شما عزيزان
 
  کليه حقوق اين اثر طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت جهان گستر ميباشد.                                                                                                                       Version : 7.229